Záruční a pozáruční servis

V případě zájmu o nákup nového stroje navštivte náš e-shop.

Zabýváme se prodejem a servisem multifunkčních strojů i tiskáren.

Specifikace
 Co je obsahem záruky?
 • Obsahem záruky je odpovědnost za to, že dodaný přístroj má v době dodání a po dobu záruky vlastnosti stanovené technickými podmínkami výrobce. Nositelem této odpovědnosti je firma Xerox CZECH REPUBLIC s.r.o.
 • Odpovědnost za vady, které se na stroji vyskytnou během záruční lhůty, spočívá v odstranění veškerých funkčních závad a poškození vzniklých vadou materiálu, vadnou konstrukcí, nebo vadnou montáží. Pracovníky firmy Xerox CZECH REPUBLIC s.r.o., nebo autorizovaného servisního partnera, bude provedena bezplatná oprava nebo výměna vadného dílu za bezvadný.
 • Záruční doba na přístroj je daná výrobce a platí ode dne instalace stroje, pokud instalace, údržba a opravy, záruční servis a profylaktické prohlídky jsou prováděny pouze odbornými pracovníky firmy Xerox CZECH REPUBLIC s.r.o., nebo jeho autorizovaným servisním partnerem.
 • Podmínkou platnosti záruky je to, aby byl stroj používán pouze k účelům, ke kterým je určen, a za podmínek uvedených v uživatelské příručce a používání originálního spotřebního materiálu Xerox. Jako vada se neuznává poškození a mimořádné opotřebení, které vzniklo nedostatečnou péčí, nedodržováním postupů uvedených v návodu k obsluze a údržbě stroje, přetěžováním stroje, byť i přechodným, poškozením způsobeným majitelem nebo třetí osobou, náhodou, nebo vyšší mocí a přirozeným opotřebením stroje, nebo jeho jednotlivých částí.
 • Záruka se nevztahuje na části zařízení s omezenou životností u kterých dochází k přirozenému opotřebení úměrnému objemu kopírování.
Co není součástí záruky?
 • oprava škody vyplývající z pokusů jiných pracovníků než zástupců společnosti Xerox o instalaci, opravu nebo servis výrobku, pokud není určen zástupcem společnosti Xerox
 • oprava poškození, poruchy nebo zhoršení výkonu v důsledku nesprávného použití nebo připojení k nekompatibilnímu zařízení nebo paměti
 • oprava poškození, poruchy nebo zhoršení výkonu způsobené použitím spotřebního materiálu nebo spotřebního materiálu jiných výrobců než Xerox nebo použitím spotřebního materiálu Xerox, který není určen pro použití s ​​touto tiskárnou
 • údržba či čištění stroje nebo oprava poruchy vyplývající z neprovedení pravidelné údržby
 • oprava poškození, poruchy nebo degradace výkonu vyplývající z použití výrobku v prostředí, které nesplňuje provozní požadavky stanovené v referenční příručce
 • oprava stroje při překročení objemu tisku uvedeného výrobcem
 • instalace náhradních součásti, které jsou považovány za vyměnitelné zákazníkem
 • podpora softwaru, který není dodán firmou Xerox
 • poskytovat aktualizace softwaru nebo firmwaru nebo další upgrady
Prodloužení záruky:
 •  Ke všem strojů Xerox je možno dokoupit prodlouženou záruku až na 4 roky
Servisní zásah:
 • Vyřízení servisní požadavku je možné pouze po předchozí emailové nebo telefonické dohodě nebo konzultaci
 • Stroj na servis je možné přinést i na naši prodejnu
 • Servis strojů provádíme v pracovní době Pondělí - Pátek 8,00 - 17,00 hod.
 • Veškěré servisní úkony, doprava technika je hrazena dle aktuálního ceníku servisních prací
Vzdálená pomoc: teamviewer-support-web2
Dotaz k produktu
Mám zájem o více informací:

Přihlaste se k odběru novinek